Postavljena Bazana stanica u Bivolju

Postavljena je nova bazna stanica u Bivolju.

Korisnicima je omogucen pristup internetu i internet servisima na frekvencij 2.4GHz