Postavljena bazna stanica u selo Krvavica

Postavljena je jos jedna bazna stanica u selo Krvavica.

Korisnicima je omogucen pristup internetu i internet servisima na frekvenciji 2.4GHz

Takodje je dupliran kapacitet dolaznog linka