Postavljena bazna stanica u selu Gari

Postavljena je jos jedna bazna stanica u selu Gari.

Korisnicima je omogucen pristup internetu i internet servisima na frekvencijama 2.4GHz i 5GHz