Zavrseni radovi na baznoj stanici u selu Parcane

Zavrseni su planirani radovi na baznoj stanici u selu Parcane.

Korisnicima je omogucen pristup internetu i internet servisima na frekvencijama 2.4GHz i 5GHz