Zavrseni radovi na baznoj stanici u selu Zalogovac

Zavrseni su planirani radovi na baznoj stanici u selu Zalogovac.

Korisnicima je omogucen pristup internetu i internet servisima na frekvencijama 2.4GHz i 5GHz