O NAMA

ANY_G – Net

ANY_G.net je gradska računarska mreža formirana sa idejom da se omogući povezivanje Kruševljana na nekomercijalnoj osnovi. Zainteresovanih za korišćenje računara, Interneta i komunikacija u Kruševcu ima dovoljno da se može formirati zajednica po ugledu na slične organizacije u svetu.

ANY_G.net nije internet provajder. Mreža ima link prema Internetu za potrebe članova mreže, ali njena funkcija nije davanje usluge pristupa Internetu.

 

Principi na kojima je ova zajednica zasnovana su:AnyG Net Krusevac - o nama

 

Otvorenost

Mreža je zamišljena kao otvoreni sistem u koji se može povezati svako ko prihvata principe i pravila njenog korišćenja a obezbedi potrebne tehničke preduslove da bude povezan. Korisnik može biti povezan direktno na neki od pristupnih čvorova mreže ili posredno, preko neke lokalne mreže koja je povezana u ANY_G.net mrežu.

 

Nekomercijalnost

Svaki član mreže snosi svoje troškove za nabavku opreme za povezivanje.
Nijedan član ne može koristiti resurse mreže za komercijalne aktivnosti bilo koje vrste.

 

Saradnja

Svi članovi mreže su orjentisani ka međusobnom upoznavanju, uvažavanju, druženju i razvoju dobrih međusobnih odnosa i saradnje kroz razmenu informacija.

 

Dobra volja

Otvorene mreže se zasnivaju na dobrovoljnom učešću članova ali i na pokazivanju dobre volje, međusobnoj uviđavnosti i obziru korisnika koji se pre svega ogleda kroz razumno korišćenje resursa bez ometanja drugih da ih koriste kao i saradnju u pripremama za povezivanje i otklanjanju problema.

 

Poverenje

Od člana mreže se očekuje da neće zloupotrebljavati mogućnost pristupa mreži za neovlašćeno korišćenje tuđih resursa, nelegalne ili zlonamerne aktivnosti i ometanje drugih korisnika na bilo koji način.
Korisnici koji zloupotrebljavaju mrežu i ometaju druge korisnike, biće sankcionisani, pa čak i u slučajevima kada nesvesno prave probleme zbog zaraze virusima ili na bilo koji drugi način.

 

Oprez

Svaki član mreže je odgovoran za sopstvenu bezbednost na mreži i od njega se očekuje da preduzme sve mere da se zaštiti od neovlašćenog pristupa svojim resursima i podacima.
Svaki član je takođe obavezan da štiti druge članove od ometanja sa svog računara uključujući i ometanje izazvano virusima.

 

Dogovor

Razvoj mreže, uvođenje novih servisa i resursa u mrežu sprovodi se kroz dogovor.
Članovi zajednički ili individualno nabavljaju opremu za sopstveno povezivanje i omogućavanje širenja mreže a u dogovoru sa administratorima mreže i uskladu sa planovima razvoja mreže.