Kamera na otvorenim bazenima

U saradnji sa Sportskim centrom Kruševac postavljen je Hotspot (Wi-Fi) na otvorenim bazenima.
Parametri za pristup Hotspot-u su:
SSID: ANY_G_FREE
username: gost
password: gost