Postavljena bazna stanica u Kruševcu

Postavljena je jos jedna bazna stanica u Kruševcu, u ulici Cara Lazara.

Korisnicima je omogucen pristup internetu i internet servisima na frekvencijama 2.4GHz i 5GHz