Postavljena bazna stanica u selo Komorane

Postavljena je nova bazna stanica u selu Komorane.

Korisnicima je omogucen pristup internetu i internet servisima na frekvencijama 2.4GHz i 5GHz